Mottos

1971 Hou ut aon de gang

1972 Hou er de vaort mar in

1973 We sjouwe mar aon

1974 Laot mar gaon

1975 Ge-be-kijk-ut-mar

1976 Ut gaot toch goed

1977 Ut gaot wir dur, di jaor

1978 Gift t’em scheut

1979 Ties toch wert oak

1980 We zen dur wir

1981 Da hadde niej gedocht

1982 Verdomd interessant

1983 Laot uw nie kiste

1984 Kekt doar

1985 D’r ies gin houwe mar aon

1986 Het mot gaon

1987 Houd oe gemelk

1988 We zien wel

1989 We gaon tot den bojem

1990 Efkus weirbieje

1991 Ge meu wel iet hemme

1992 Gif me de vijf

1993 Ut gao gwoon deur

1994 Hou ut aon gang

1995 Hou ut geschaaije

1996 Zou ’t kunne

1997 We zen dur wir

1998 Houw t warum

1999 We doent ies aanders

2000 Ties laot rond

2001 Saome op goeie weg

2002 D’n helft weggeruild

2003 Alles z’n eigen tijd

2004 8x’s leut in 33

2005 We doen ’t op eige houtje

2006 Meej dun tijd meej

2007 We staon te sprienge

2008 We hemme grwootse planne

2009 Ge bennet of ge bennet nie

2010 Ties dik veur mekaore

2011 Ut mot groeie

2012 Lot ut zien

2013 Hou ter de gaank in

2014 Moak ut mai

2015 Zet ut op de kaort

2016 We hange de vlag uit

2017 Ge kunt er nie omhenne

2018 We zette ut op zunne kop

2019 Ut vlieg vurbij

2020 Ties nie wa ut lekt

2021 We geve der un draai aon!

2022 Ut ies wir zo wijt!

2023 We zettu alles oope!

2024 Ties un Raotsel

Je kunt ook de wieste gullie da smsen naar: 0630523031