Akkoord verklaring

Akkoord verklaring

Akkoord verklaring 2024

Deelnemer Carnavalsoptocht

Hierbij verklaart ondergetekende akkoord te gaan met het reglement dat geldt voor deze carnavalsoptocht. Hierin staat onder andere het volgende vermeldt:

 • Deelname geschiedt geheel op eigen risico en gaat akkoord dat persoonsgegevens gedeeld worden met de Gemeente en handhaving.
 • Deelnemer volgt instructies van de optocht commissie op en draagt bij aan een vlotte en probleemloze optocht;
 • Deelnemer is verantwoordelijk voor deugdelijkheid van de creatie; wielen dienen afgeschermd te zijn en muziekboxen moeten naar binnen van de wagen gericht zijn.
 • Gemotoriseerde voertuigen zijn verzekerd en mogen onderweg niet worden bijgetankt, evenals eventuele aggregaten;
 • Chauffeur en begeleider van wagen houden zich aan de regels van de Wegenverkeerswet 1994, in het bijzonder aan artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994.
 • Alle deelnemers aan de optocht, zowel individuele deelnemers, deelnemers in een groep als deelnemers op of in wagens/creaties drinken geen alcohol tijdens de optocht;
 • Op de deelnemende wagens/creaties en bij de groepen mag geen alcohol aanwezig zijn;
 • Indien personen op de wagens/creaties in kennelijke dronkenschap verkeren mogen zij niet worden toegelaten om tijdens de optocht op de wagens/creaties te verblijven;
 • Bestuurders en deelnemers worden bij alcoholgebruik uitgesloten van deelname;
 • Bij uitsluiting vervalt iedere aanspraak op prijs en evt. prijzengeld;
 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor veiligheid van zichzelf, mededeelnemers en toeschouwers;
 • Verbod op: ontsteken vuur en vuurwerk, vuil storten, wangedrag en racistische, discriminerende, extremistische of kwetsende uitingen in welke vorm dan ook.
 • Het is niet toegestaan om buiten de optocht zich op de carnavalswagen te begeven buiten de chauffeur van de wagen. Ook dient het geluid buiten de optocht uit te staan.
 • Zodra de wagen uit de optocht komt dient deze zonder personen op de wagen en het geluid uit zich huiswaarts te begeven.
 • De ingevulde persoons gegevens kunnen met de gemeente Zundert worden gedeeld.
 • In gevallen waar het reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie in samenspraak met bestuur van de CV.

Het complete reglement ligt ter inzage bij de secretaris van de carnavalsvereniging en kan op verzoek per e-mail worden toegestuurd of bekeken worden op de website van de gemeente Zundert: www.zundert.nl. en op www.cvdegoudpoepers.nl

Het reglement is vastgesteld na overleg met de carnavalsverenigingen, gemeente en politieteam Zundert op 26 januari 2016 te Zundert. Hieronder stemt men in alle regels van het hierboven genoemde gezien, geaccepteerd en in acht te nemen .

 

Namens CV de Goudpoepers

(hieronder in te vullen door bestuurder)

 

Op:      ___________________ (datum)            Te: _______________________ (plaats)

 

Namens Bestuurder:     _______________________________________ (club/vereniging/stichting)

 

Mobiele telefoonnummer:          _______________________________________ (tel.)

 

Handtekening bestuurder:

 

(Hieronder in te vullen door verantwoordelijke voor de mensen op de wagen/ groep.)

 

Op:      ___________________ (datum)            Te: _______________________ (plaats)

 

Namens verantwoordelijke:       ______________________________ (club/vereniging/stichting)

 

Mobiele telefoonnummer:          _______________________________________ (tel.)

 

Handtekening verantwoordelijke;

Je kunt ook de wieste gullie da smsen naar: 0630523031